Bookingvilkår - Terms & Conditions

Bookingvilkår

Disse vilkårene gjelder ved bookinger gjort på vår nettside. Egne regler kan gjelde ved booking gjennom tredjepart.

Endring eller kansellering – sommer 2023

For sommersesongen 2023 har vi fleksible kanselleringsvilkår, og du kan avbestille uten kostnad helt frem til 7 dager før ankomstdato. Om du avbestiller etter dette betaler du kun for første natt av oppholdet, uavhengig av oppholdets lengde. Dersom du ønsker å revidere eller kansellere din booking så kan du klikke på lenken du får i bookingbekreftelsen din, eller ta kontakt med oss på e-post.

Generelle bookingvilkår

 1. Innsjekk: Fra kl 15 på ankomstdagen. Ta kontakt med oss dersom du ankommer tidligere, så kan det hende vi finner en løsning.
 2. Utsjekk: Senest kl 11 på avreisedagen.
 3. Betaling: Oppholdet ditt betales i sin helhet med kortet du har registrert ankomstdagen. Vi tar imot betaling med bankkort/kredittkort. Faktura tilbys kun bedriftskunder og større grupper.
 4. Husdyr: Beklager, vi tillater ingen dyr/husdyr for opphold i våre leiligheter, hus, hytter eller rom.
 5. Husregler: Som gjest hos oss forholder du deg til de gjeldende husreglene, som har til hensikt å sikre et trivelig opphold for alle gjester. For øvrig forholder vi oss til Kardemommeloven i det daglige, og anbefaler deg å gjøre det samme :-)
 6. Ansvar ved skade: Om du, av en eller annen merkelig grunn, skulle finne på å gjøre skade på hus og inventar grunnet uforsvarlig opptreden så må du selvfølgelig stå til ansvar for dette og betale for eventuelle reparasjoner. Dette gjelder naturligvis ikke ved hendelige uhell (les: shit happens).
 7. Grupper: Egne vilkår gjelder for gruppebookinger. Ta kontakt med oss på e-post for tilbud og vilkår.

Terms & Conditions

These terms apply for bookings made on this website. Different terms may apply for bookings made through third-parties.

Changes or cancellations - summer 2023

For the summer 2023 season we offer flexible cancellation terms, and you may cancel your stay without any cost up until 7 days before your arrival date. For cancellations after this date you only pay for the first night of your stay, regardless of the duration of your stay. If you would like to cancel your booking you can do so by clicking the link you receive with your booking confirmation, or by reaching out to us by e-mail.

General terms and conditions

 1. Check-in: Open from 15:00 on the arrival day. Contact us if you're arriving early, and we'll do our best to help you out.
 2. Check-out: By 11:00 on departure day.
 3. Payment: The costs for your stay and any suppelements are due for payment upon check-out. We accept payment by card only, and can process most major debit and credit cards.
 4. Animals: Sorry, we do not allow animals/pets on any or our rooms, houses, cabins or apartments.
 5. House rules: As our guest you must read and comply with our applicable house rules, which are made to ensure that everyone has a pleasant stay.
 6. Laibility in case of damage: If you, for some strange reason, feel like being really irresponsible and cause damage to our house or inventory you must pay for any repair and other costs in relation to the damage you've caused. This rule does obviously not apply for accidents (read: shit happens).
 7. Groups: Separate terms apply for group bookings. Contact us by e-mail for a quote and terms.