Om Monica

Monica Rydland (ph.d i strategisk endring) er programdirektør ved NHH Executive og forsker på lederens rolle og implikasjoner for rolleutøvelse i omstillings- og innovasjonsprosesser. Hun har også ansvar for Executive master i Ledelse som omhandler moduler knyttet til ledelse, omstilling, innovasjon og bærekraft. I tillegg leder hun organisasjonsinterne utviklingsprogrammer til offentlig og privat sektor.

Monica har lang erfaring som konsulent og foredragsholder innen tematikken endring, ledelse, innovasjon og rollen som endringsagent til offentlig og privat sektor. Hun har styreerfaring fra IT, finans og kultur, samt lang arbeidserfaring som leder blant annet fra Vesta, TrygVesta og Tryg. Monica er også gründer av et rolleanalyseverktøy for økt bevissthet omkring rollen som endringsagent. Arbeidet har mottatt støtte fra Innovasjon Norge.

Om seminarene

Velg et av seminarene eller kombiner de to seminarene et halvdagsseminar. Seminaret «Innovasjon i praksis» gir fundamentet for innovasjon som praksis. Du får praktiske verktøy i dette seminaret også, mens «Din rolle som endringsagent» fokuserer på den enkeltes rolleforståelse- og utøvelse.

Monica varierer mellom foredrag og workshopsmetodikk hvor deltakerne jobber sammen om tematikken. Denne kombinasjonen har erfaringsmessig svært god nytteverdi for deltakerne. Tematisk fokuserer hun på endring som fenomen, ulike typer utfall av endringer, din rolle som endringsagent, og hvordan du, sammen med dine kolleger, kan utvikle kapasitet for endring og innovasjon.

 

 

Foto: Helge Skodvin

Monica In Action2

Pris og praktisk informasjon

Pris på forespørsel
Passer for: 10-25 personer
Varighet: 1-2 timer eller halvdag 
Kun for grupper
booking@fedjeisland.no

Seminar 1.
Innovasjon i praksis. 

Med stadig økende endringstakt, omstillings – og innovasjonskrav og økte forventinger fra markedet er det avgjørende å vite hvordan du faktisk skal skape grunnlag for innovasjon i egen virksomhet.

Innovasjon blir et tomt ord uten kraft hvis det ikke fylles med eierskap og praksis og skaper relevante produkter og tjenester som har verdi for våre kunder.

Monica tar for seg innovasjon som praksis med vekt på hvordan vi tilrettelegger mentalt, strukturelt og kulturelt for økt innovasjon i egen rolle og virksomhet. Hva er innovasjon og hvordan får vi det til i praksis? Du får gode, praktiske verktøy. Og du vil undre og bli utfordret på våre mentale sannheter for hvordan vi får til innovasjon. 

Vær forberedt på bli begeistret og utfordret når vi ser på hvordan våre mentale modeller, nåværende praksis og organisasjon kan fremme eller hemme kreativitet og innovasjonsevne. Med utgangspunkt i hvor vi er i dag skal vi utforske hvordan vi kan bygge innovasjonskraft gjennom praksisnære øvelser. Du vil få innsikt i hvordan du faktisk kan skape innovasjon i din egen rolle i virksomheten.

Seminar 2.
Din rolle som endringsagent. Hvilken rolle spiller du og spiller det noen rolle?

Alle kan enten stå i veien eller være katalysatorer for endring og innovasjon.

For å skape kapasitet og mobilisere for endring og innovasjon er det avgjørende å forstå hvilken rolle du spiller som endringsagent.  Gjennom øvelser som øker rollebevisstheten vil vi utforske hvordan du tar denne rollen og hvilke implikasjoner din rolleforståelse- og utøvelse har for kapasitet for endring og innovasjon.