Om Are Brean

Are Brean er spesialist i nevrologi med doktorgrad i nevrologi og nevrokirurgi. Han er sjefredaktør i Tidsskrift for den norske legeforening, styremedlem i den Europeiske Vitenskapsredaktørforeningen og førsteamanuensis ved Norges Musikkhøyskole, hvor han driver forskning og undervisning om musikk og hjernen. Han er tidligere overlege ved Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, leder av Norsk nevrologisk forening og styremedlem i Hjernerådet. Are har drevet populærvitenskapelig formidling om hjernen i over 20 år, er forfatter av en lang rekke fagartikler og bokkapitler, og har skrevet tre kokebøker i tillegg til boken "Musikk og hjernen" sammen med Geir Olve Skeie.

Han mottok Norsk nevrologisk forenings formidlingspris 2019 for sin fremragende formidling gjennom mange år, både som redaktør, forfatter og foredragsholder.

Pris og praktisk informasjon

Pris på forespørsel
Passer for: 10-25 personer
Varighet: 1-2 timer eller etter avtale
Kun for grupper
booking@fedjeisland.no

Fedje_Island_Are_Brean_foredragsholder

Seminar 1.
Musikk og hjernen

Musikalitet er en unik menneskelig egenskap. Musikk gir oss glede og hjelp til å uttrykke følelser uten ord, og musikkens kraft har en enestående evne til å stimulere og endre hjernen vår. 

I dette foredraget forteller Are Brean hva hjernen gjør med musikk og hva musikk gjør med hjernen. Å lytte til eller skape musikk kan virke som en meningsløs aktivitet. Likevel har alle kulturer til alle tider drevet med musikk. Hvorfor? Svarene på det sier noe grunnleggende om menneskene; hvem vi er og hva som er viktig for oss.

Hva er effekten av musikk og hvordan kan vi ha nytte av effekten, ikke bare glede? Hvorfor kan musikk virke så intenst følelsesmessig på oss? Og hvordan kan vi bruke musikk som medisin? For å nærme oss et svar vil Are dele kunnskap om hva følelser er, og hvilke funksjoner følelsene har for oss.

Bli med på en utforskende, musisk reise med hjernen som instrument. Foredraget vil gi deg noen nye perspektiver på ditt forhold til både musikken og til hjernen.

Seminar 2. Følelsenes nevrobiologi i lederskap og beslutninger – viktigere enn du tror

Å lede en virksomhet, avdeling eller et prosjekt handler i stor grad om å ta gode, rasjonelle beslutninger, både for din bedrift, for eierne, for dine medarbeidere og kolleger og for samfunnet. Men hvordan vet vi hvilke valg som er de beste – og hvordan kan du som leder bli bedre til å unngå de dårlige valgene?

I dette foredraget vil du lære hvilken rolle hjernens grunnleggende biologi spiller når vi tar beslutninger og gjør valg. Du vil bli utfordret på hvordan dine emosjonelle og rasjonelle egenskaper samspiller når du tar beslutninger, og hvorfor du må ta hensyn til følelsenes nevrobiologi hos både deg selv og dine medarbeidere for å kunne være en mest mulig effektiv og rasjonell leder.

Bli med på en spennende omvisning i hjernen, og opplev konkrete eksempler på hvordan vår tilsynelatende objektive opplevelse av omgivelsene er påvirket av mye mer enn vårt bevisste selv tror.