Fedje Island Cecilie Thorsen Foredrag Workshop

Om Cecilie Thorsen

Psykologspesialist Cecilie Thorsen anvender mer enn 20 års erfaring fra klinisk psykologi og organisasjonspsykologi til å bygge kloke og robuste ansatte, ledere og team. I sitt daglige virke arbeider hun som organisasjonskonsulent, lederutvikler og coach og er en ettertraktet foredragsholder. Hun formidler solid teori fra psykologi, eksistensialisme og filosofi på en anvendbar og lett tilgjengelig måte. Cecilie er timeforeleser på Master Executive på Handelshøyskolen BI. 

Hun har lang erfaring med arbeidsmiljøutvikling og teamutvikling, konflikthåndtering og trening i dialog, kommunikasjon, samarbeid og lederutvikling. Hun jobber ofte med å bidra til at ansatte og ledere tar vare på motivasjon og engasjement i økt endringstakt, trene evnen til å fokusere og prioritere og forstår og håndterer stress.

Mange år som organisasjonskonsulent har gitt henne bred innsikt i både privat og offentlig sektor.

Hvis du vil høre mer fra Cecilie kan du høre henne i podcastene «Klokt om livet» https://open.spotify.com/show/7sKEEWTr7oNeMZvQsyLxeW eller i Lederpodden, om å brenne uten å bli utbrent. https://www.execu.no/lederpodden/173

Nettsider: https://aktor1.no/ og https://www.agendarobust.no

 

 

Pris og praktisk informasjon

Pris: På forespørsel
Passer for: 15-20 personer
Varighet: 2 -5 timer, halv – hel dag, tilpasses behov. 
Kun for grupper
booking@fedjeisland.no

Workshop 1
Rigg deg robust

Jobber, lever og leder vi på måter som stjeler fokus og trigger stress?

Foredrag/workshop om at:

- du kan ta grep på stress før stress tar grepet på deg.
- du kan velge å gi deg selv og hjernen bedre vilkår for fokus og engasjement

En livsviktig vekker om hva du kan gjøre for å virke og vare, både i arbeidslivet og livet. Du får innsikt i nyere teori innen stress for å forstå, forebygge og håndtere stress både på individ, gruppe og organisasjonsnivå. Du får en påminner om viktigheten av dine valg via eksistensielle begreper som mening og livsperfeksjonisme.

Et gjennomtenkt konsept med solid faglig påfyll og pusterom som tar mål seg til at du drar hjem både klokere og mer robust! I tillegg til påfyll av fag og solid teori, får du deilig mat - gjerne kombinert med påfyll av det Feddie har å by på. Kombinert med pusterom i Fedje sin helt spesielle atmosfære og natur.

Egner seg for ansatte og team, ledere og ledergrupper.

Workshop 2: 
Kollegakoden

3 veier til samarbeidsmagi og godt kollegaskap

Økende endringstakt og krav. Tendenser til polarisering og ekkokamre. Skurr i samarbeid tapper folk og team sin trivsel og effektivitet og i verste fall tappes organisasjoners lønnsomhet. Kollegaer trenger hverandre og aldri har evne til dialog og samarbeid vært viktigere!

 Foredrag/workshop om:

  • Hva som hemmer og fremmer samarbeidsmagi
  • Bygg en kultur for feedback
  • Våre grunnleggende behov
  • Hvordan vi virker på hverandre
  • Å bygge fellesskap og et sterkt VI

Du får mulighet til refleksjon, ny innsikt gjennom faglig påfyll av solid teori og konkrete verktøy, og pusterom i det Fedje har å by på av natur, deilig mat og Feddie.

Workshop 3:
Danser med ulver. Om psykologisk trygghet i team

Psykologisk trygghet er «ingrediensen» som kan fremme eller hemme team. Psykologisk trygge medarbeidere og team presterer rett og slett bedre Det er ikke et nytt fenomen, men har fått stort fokus innen forskning de siste årene. Det handler om at teammedlemmer føler seg komfortable og trygge nok til å kunne stille spørsmål, lære av feil eller vise sårbarhet, uten å bli ydmyket eller straffet. At teammedlemmer har følelsen av å kunne være seg selv, uten å frykte negative konsekvenser for selvbilde, karriære eller status.

Psykologisk trygghet på arbeidsplassen bidrar til både øket effektivitet og trivsel, innovasjon og kreativitet. Det høres enkelt ut. Det er det ikke. Fordi det krever mot til å bevege seg utenfor komfortonen og man må stole på at andre vil deg vel. Du tar mellommenneskelig risiko. Mange ledere opplever utfordringer med å få det til i praksis.

Foredrag/workshop om:

  • Forståelse for begrepet
  • Hva psykologisk trygghet er og IKKE er
  • Å lære av sine feil
  • Å fremme psykologisk trygghet i praksis
  • Leders viktige rolle